Marmara Belediyeler Birliği

Marmara Belediyeler Birliği Hakkında

1975 yılında kurulan Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Türkiye’de demokratik yerel yönetim hareketinin gelişmesi, belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırılması, yerel yönetimlerde çevre bilincinin geliştirilmesi, belediyelerin ortak sorunlarına işbirliği içinde çözüm bulunması, büyükşehir belediyelerinin kurulması, belediyelerin uluslararası yerel yönetim kuruluşlarında temsili gibi konularda öncülük yapan, bölgesel ölçekte, Türkiye’nin en köklü ve kapsamlı belediyeler birliğidir.

MBB, kuruluşundan bu yana, değişik siyasi partilerden seçilmiş belediye başkanları ve meclis üyeleri arasında, uzlaşma ve birlikte çalışma kültürünün oluşmasında ve belediyeler arasında işbirliğinin gelişmesinde önemli roller üstlenmiştir. MBB, 6’sı Büyükşehir olmak üzere toplamda 13 ilde faaliyet göstermektedir. Bunlar: Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova’dır. MBB Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’dır.

191 belediyenin üye olduğu MBB, belediyelere yönelik eğitim hizmetlerinin yanında hukuk, finans, insan kaynakları, stratejik planlama gibi alanlarda da yerel yönetimlere danışmanlık yapmaktadır. Öte yandan yerel yönetimlere daha iyi hizmet verebilmek için MBB bünyesinde Şehir Politikaları Merkezi, Yönetim Geliştirme Merkezi, Yerel Yönetim Akademisi ve Göç Politikaları Atölyesi’ni kurmuştur. Bünyesinde şehir ve yerel yönetimler alanında hizmet veren bir yerel yönetim kütüphanesi ve bilgi merkezi de mevcuttur. Sürdürülebilir yerel kalkınma için rehberlik yapan, üyelerine kurumsal kapasitelerini geliştirici teknik, hukuksal, finansal ve yönetsel danışmanlık hizmeti veren MBB, Kültür Yayınları kitaplarıyla tüm bu alanlarda en seçkin yapıtları okurlara sunmaktadır. Çeşitli periyotlarda yayımlanan gazete (Marmara Haber), dergi (Marmara Life) ve bilimsel dergisi (Şehir ve Toplum) bulunmaktadır.

MBB bünyesinde Çevre, Hukuk, Basın Danışmanları, Bilgi Teknolojileri, Yerel Diplomasi ve Uluslararası İşbirliği, Kütüphane ve Bilgi Merkezleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim ve Kültür Sanat Platformu olmak üzere sekiz tane platform belediyelerin bu alanda çalışan yetkililerine düzenli aralıklarla tematik toplantılarla bir araya getirmekte ve çalıştaylar düzenlemektedir.

MBB uluslararası işbirliklerine de aktif olarak katılım sağlayıp, farklı ülkelerden yerel yönetimler arası bilgi ve tecrübe paylaşımına da aracılık etmekte; bu tür işbirlikleri yapmaları konusunda yerel yönetimlere destek vermektedir.